Judoselectie

Beste wedstrijdjudoka's, ouder(s), verzorger(s),

We zijn nog steeds druk met de wedstrijdjudo pagina. Er zijn door Ingmar, Tonny en Liam een heleboel dingen bedacht om het opgeven van wedstrijden voor jullie en onszelf te optimaliseren.

Michael had hier een hele kluif aan, maar dit deel van de site nadert zijn voltooiing. De eerste tests waren in ieder geval positief. 

Het voert te ver om alles aanpassingen hier te noemen, maar aantal verbeterpunten ten opzichte van het vorige systeem zijn:

1-opgeven van meerdere  wedstrijden tegelijk

2- introductie van ouderprofiel voor totaal overzicht alle toernooien eigen kinderen.

3- door dit ouderprofiel nu ook de mogelijkheid om meerdere kinderen uit 1 gezin tegelijk op te geven

4- het zelfstandig aan kunnen passen van de opgegeven gewichtsklasse mocht die veranderen voor de wedstrijd 

Op dit ogenblik voert Ingmar alle wedstrijden in in het systeem. Dat zijn er vanwege de Corona niet zo veel als anders, dus dat is in die zin wel overzichtelijk.

Wat van belang is om een inlogcode te ontvangen en zometeen te kunnen opgeven is het aanmaken het ouderprofiel. Vul daarom hieronder zo spoedig mogelijk alle gegevens in. In de komende week willen we dit dan verwerken en dan volgt spoedig de inlogcode met de opgave instructie voor wedstrijden.

Gegevens ouder

Gegevens judoka 1

M V

Gegevens judoka 2

M V

Gegevens judoka 3

M V

Gegevens judoka 4

M V

Gegevens judoka 5

M V