Huisregels

1) Het lesgeld bestaat uit een jaarbedrag voor de lessen die gegeven worden buitenom de schoolvakanties. Het bedrag voor deze "lesweken" delen we door de 12 maanden. 4 Keer per jaar, te weten de kalenderkwartalen, incasseren we het lesgeld of sturen we de factuur. Het lesgeld dient per kwartaal vooruit te worden voldaan. Is dit niet mogelijk dan kan deelname aan de les en het examen worden ontzegd.

2) Het lesgeld kan worden voldaan middels een doorlopende automatische incasso. Wilt u een rekening dan kunt u dit op de aanmeldingskaart aangeven.

U betaalt dan wel een administratieve toeslag van € 5,– per rekening. Bij het niet tijdig voldoen van de betaling, sturen we een aanmaning. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting, dragen wij de invordering over aan een incassobureau. De extra gemaakte kosten worden aan u doorberekend.

3) Het lesgeld wordt betaald in vier gelijke termijnen, te weten de kalenderkwartalen. Na betaling van het inschrijfgeld en het restant van het lopende kwartaal ontvangt u vanaf het eerstvolgende kwartaal uw eerste automatische incasso of rekening.

4) Wijzigingen in lidmaatschap (b.v. extra trainen of extra sport) of persoonsgegevens (b.v. adres of rekeningnummer) kunt u per mail doorgeven aan: ledenadministratie@sportschoolgeelhoed.nl. Op termijn behoort beperkt zelf gegevens wijzigen middels een inlogcode tot de mogelijkheden.

5) Wie langer dan 4 weken niet kan komen wegens ziekte of blessure kan een contributieregeling met ons treffen, mits wij hiervan tijdig in kennis worden gesteld. U kunt uw verzoek per mail richten aan: ledenadministratie@sportschoolgeelhoed.nl.

6) Door feest- en of vakantiedagen uitgevallen lessen, kunnen in overleg met de leiding altijd worden ingehaald. Kijk hiervoor alvast in ons lesrooster op de website.

7) Tijdens de schoolvakanties vervallen de reguliere lessen. In onze eigen zaal (dojo Oost-Souburg) gaan de lessen op woensdagavonden altijd door, mits deze niet gelijk vallen met feest- of gedenkdagen.

De tijden voor deze vakantietrainingen zijn: (check elders op de site het huidige rooster ivm de corona)

Kinderen tot 12 jaar van 17.30-19.00 uur.
Leden vanaf 12 jaar van 19.00-20.30 uur.

8) Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail, uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderkwartaal, gericht aan: ledenadministratie@sportschoolgeelhoed.nl.
Onjuist of later afmelden verplicht u tot het betalen van de nieuwe betalingstermijn!

9) De lessen worden gevolgd voor eigen risico. De sportschool stelt zich in geen geval aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade en of diefstal. Het extra lidmaatschap van de judobond voorziet wel in een collectieve ongevallen verzekering. Laat waardevolle spullen thuis.

10) 5 minuten voor aanvang kunnen de kinderen gaan omkleden. Men dient in de kleedkamer te wachten tot de voorgaande les is afgelopen.

11) Voor wat betreft de hygiëne en veiligheid dienen de nagels schoon en kortgeknipt te zijn. Lange haren moeten in een staart of vlecht bijeen gehouden worden door een elastiekje zonder metaaldelen. Het judopak dient schoon en vrij van vervelende luchtjes te zijn. Tijdens de les mogen er geen kettingen, horloges, ringen, oorbellen en andere piercings worden gedragen. In de zaal mogen door zowel deelnemers als bezoekers geen buitenschoeisel gedragen worden. Maak eventueel gebruik van slippers of sokken om van kleedruimte naar de mat te lopen.

12) Het is alleen de dames en meisjes toegestaan een wit en hoogsluitend T-shirt onder het judopak te dragen.

13) Het bijwonen van de les werkt vaak storend voor de deelnemers en is dan ook alleen in overleg met de leiding toegestaan.

14) Twee keer per jaar is er het examen. Iedereen die langer dan een maand op les zit, mag hieraan meedoen. Ouders, opa’s, oma’s en overige belangstellenden zijn hierbij altijd van harte welkom.

15) Foto’s, gemaakt tijdens evenementen of lessen, kunnen worden gebruikt voor PR doeleinden.

16) Het is gebruikelijk dat iedereen lid is van de judobond Nederland (JBN). Dit is de overkoepelende organisatie die de kwaliteit van het judo in Nederland bewaakt en opleidingen en evenementen verzorgt. Wij melden niet ieder lid automatisch aan. Dit kunt u zelf aangeven op de aanmeldingskaart. Wij adviseren dit wel te doen. Tarieven van de JBN vindt u hier.

Bij eventuele klachten, problemen en of suggesties, stellen wij het zeer op prijs als u zich gelijk met ons in verbinding stelt. Alleen zo kunnen wij er wat mee!