Kosten

Lesgeld vanaf 1 oktober 2022

Het lesgeld bestaat uit een jaarbedrag voor de lessen die gegeven worden buitenom de schoolvakanties. Het bedrag voor deze "lesweken" delen we door de 12 maanden. 4 Keer per jaar, te weten de kalenderkwartalen, incasseren we het lesgeld of sturen we de factuur. Het lesgeld per maand ziet er dan als volgt uit:

Judo:
Jeugd tot en met 14 jaar: € 21,00 per maand
Senioren:  € 23,00 per maand
 
Jiu Jitsu:  
Jeugd tot en met 14 jaar: € 22,00 per maand
Senioren:  € 24,00 per maand
 
Onbeperkt trainen:

Onbeperkt trainen kost € 5,00 per maand extra

Judo en Jiu jitsu:

Wie judo en jiu jtsu traint, betaalt natuurlijk niet twee maal contributie. We rekenen dan een jiu jitsu lidmaatschap plus de bijdrage voor onbeperkt trainen

Gezinskorting:

De volgende gezinskortingen hanteren we bij gezinsleden wonend op hetzelfde adres met hetzelfde rekeningnummer:

Eerste lid betaalt 100%
Tweede lid betaalt 90%
Derde lid betaalt   80%
Vierde lid betaalt 70%
Vijfde lid en volgende leden betalen 60%