12,13,14,15 jaar

In deze groep is de zorgvuldig aangebrachte structuur en discipline duidelijk zichtbaar. Accenten worden verschoven. Samenwerken, eigen inbreng, omgaan met verantwoordelijkheden en probleemoplossend denken worden gestimuleerd. Dit sluit aan bij de behoeften van deze leeftijdsgroep en draagt bij aan een betere algemene ontwikkeling en leerresultaat. In een prettige en stimulerende sfeer wordt hier hard gewerkt. Valbreken nadert zijn voltooiing, steeds complexer en sneller om deze basale veiligheid in je spier geheugen te vereeuwigen voor de rest van je leven. Echte “life-saving” skills!!
Natuurlijk blijven we het valbreken regelmatig herhalen maar de lesinhoud gaat steeds meer naar de technische uitvoering van de geselecteerde judotechnieken. Zelfontdekkend leren en beredeneren waarom iets zo of juist anders uitgevoerd moet worden prikkelt de deelnemers. De docent verlegt zijn of haar rol meer van instructeur naar coach. Stoei- en spelvormen worden steeds intenser, complexer maar blijven vooral ook leuk. Judospecifiek maken de leerlingen steeds gevarieerdere houdgrepen, ingewikkeldere klemmen en uiteenlopende worpen in verschillende combinaties en volgordes. Voetvegen, beenhaken, heupworpen, worpen waarbij men op 1 been staat, het komt allemaal voorbij. Dit natuurlijk altijd onder de strikte voorwaarde van het zuinig zijn op elkaar door elkaar niet los te laten of bovenop elkaar te stuiteren. Enkele kinderen uit deze groep doen regelmatig mee als vrijwilliger tijdens ons maandelijkse Try out Toernooi. Zelf deelnemen kan vanaf 13 jaar helaas niet meer.