Tijdelijke stop

Wie gedurende langere tijd verhinderd is kan dat in de toekomst hier doorgeven. Wie langer dan 4 weken verhinderd is maar wel op les wil blijven heeft volgens het huishoudelijk reglement zelfs recht op een verrekening van het lesgeld bij het eerst volgende kwartaal.

Op dit ogenblik kunt u hiervoor het beste een mailtje sturen naar:

ledenadministratie@sportschoolgeelhoed.nl