Visie en doel

Visie:

In een maatschappij waar sociaal maatschappelijk normbesef, structuur en respect voor de medemens steeds minder duidelijk aanwezig is, achten wij de sociaal maatschappelijke ontwikkeling enerzijds en het mentaal en fysiek weerbaar maken anderzijds van groot belang.
 
In een maatschappij die steeds hogere eisen aan de mensen stelt, waar competitie een woord met een nare bijsmaak is en waar stress en vereenzaming op de loer ligt dient men een uitlaatklep te hebben die het evenwicht herstelt. Daar waar plezier in bewegen en bewegen met anderen de zinnen verzet, winnen en verliezen acceptabel wordt en waar het lichaam actief de algehele conditie op peil houdt, daar kunnen de batterijen weer opgeladen worden. Op deze manier is men in staat op meerdere vlakken betere prestaties te leveren.


Doel:

Ons doel is om alle deelneem(st)ers jong en oud, meer of minder motorisch sterk, keer op keer de succesbeleving laten ervaren van iets niet kunnen tot iets wel kunnen. Dit willen we bereiken door het aanbieden van oefeningen die aansluiten op het eigen niveau.
 
Wij streven naar het aanbieden van een zo breed mogelijk scala aan bewegingsvormen waardoor de motorische ontwikkeling van alle deelnemers zo maximaal mogelijk is. Niet alle bewegingsvormen herkend u direct als het judo of jiu jitsu vanuit de media.
 
Door het aanbieden van de vele vormen van bewegen en het benutten van eenieders mogelijkheden en de bijbehorende succeservaring wordt het vertrouwen op eigen kunnen en het gevoel van eigenwaarde versterkt. Dit is het basis ingrediënt voor de mentale en fysieke weerbaarheid.