Weerbaarheid

Stevig in je schoenen staan

Weerbaarheid is veel meer dan het uitvoeren van een worp, greep, afwering, trap of stoot. Je zou het uitvoeren van dergelijke acties de motorische weerbaarheid kunnen noemen. Motorische weerbaarheid is de fysieke vaardigheid om jezelf effectief te verdedigen bij escalatie van een bedreigende situatie. 

Oosterse wijsheid

Een oude wijsheid onder Oosterse krijgsheren was: “een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht!”. Voordat onprettige situaties uit de hand lopen zijn er nog een 2-tal essentiële vaardigheden die dat helpen voorkomen. Dit zijn de sociale weerbaarheid en de emotionele weerbaarheid. Dit is onder andere het kennen van je eigen grenzen, en deze aan kunnen aangeven, maar ook de vaardigheid om in vervelende, grensoverschrijdende of bedreigende situaties de eigen emoties en die van de ander(en) te herkennen en te erkennen en daar adequaat op te reageren en te communiceren. In die communicatie zijn ogen en lichaamstaal, dus wat er niet gezegd wordt, net zo van belang als wat er wel gezegd wordt en de manier waarop.

De mentale weerbaarheid is als het ware de rust om, onder de mentale druk die bedreigende situaties met zich meebrengen, te kunnen blijven nadenken. Alleen zo kunnen de juiste afwegingen en beslissingen genomen worden. De mentale weerbaarheid vormt zich gaandeweg.

Zelf waargenomen competentie

De ontwikkeling van de weerbaarheid wordt bespoedigd door de zogenaamde “zelf waargenomen competenties”. Dit is weten dat je het kan omdat je ervaren hebt dat je het kan. Zodoende proberen we alle lessen zo in te richten dat men ook daadwerkelijk succesbeleving ervaart. Mensen van niet kunnen naar wel kunnen helpen is immers het mooiste wat er bestaat, het geeft ons als docenten echt een kick en is nog waardevol voor de ontwikkeling van de deelnemers ook!

Praktijk

In onze reguliere judo en jiu jitsu lessen wordt natuurlijk veel, maar niet uitsluitend aan de motorische weerbaarheid gewerkt. Tijdens onze lessen worden de leerlingen spelenderwijs uitgedaagd te zeggen wat ze vinden, de meningen en opvattingen van anderen te respecteren, hun grenzen aan te geven en te bewaken en die van anderen te respecteren, voor onrecht op te komen en nog veel meer. Wie ervaart dat hij of zij sterker is dan verwacht, bewust is van de aangeleerde vaardigheden om een ander te controleren of uit te schakelen zal zich hierdoor bijna automatisch zekerder voelen. Deze uitstraling houdt kwaadwillenden die op zoek zijn naar een slachtoffer sneller op afstand. Deze zijn immers vaak op zoek naar een weerloos slachtoffer.

Bij sportschool Geelhoed raden we jonge kinderen dan ook aan zo vroeg mogelijk met judo te beginnen, en zodra ze mogen, lekker mee te doen met de jiu jitsu lessen. Hier worden nog specifiekere aanvallen gemaakt die bruikbaar zijn ter zelfverdediging en ze vergroten daarmee nog meer het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.

Specifiek

Voor mensen en groepen die juist op zoek zijn naar de eerder benoemde sociale- en emotionele weerbaarheid maken we trainingen op maat, afgestemd op de specifieke vragen, problemen en wensen van de doelgroep.

Stevig staan (letterlijk en figuurlijk), ademhaling en ademkracht, het belang van de verbale en non-verbale communicatie, houding en stemgebruik, de “4 – stappen”, wat als….. en nog veel meer aspecten komen allemaal nog specifieker voorbij. Hierbij maken we, naast oefeningen uit ons eigen repertoire, gebruik van oefeningen en elementen uit het “rots en water”-  en het “respons” programma. Meerdere docenten uit ons team zijn geschoold in deze weerbaarheid programma's.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw situatie? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken: